Žurnál

Od Tvojho Valentína

Valentín

Predstavte si, že ste vojak a žijete v Ríme za vlády mocného a slávneho cisára Marca Aurelia Klaudia, známeho ako Klaudius II. Prečo práve tam a vtedy? Určite by sa vám nepáčilo, ako cisár zasahoval do životov svojho vojska.

Klaudius II. bol známy aj tým, že budoval silné vojská. Zakladal si na mužoch, ktorí sú plne koncentrovaní na boj, nič ich nerozptyľuje a neodvádza ich sústredenosť inými smermi. Preto zakazoval svojim vojakom, aby sa ženili a zasnubovali. Asi správne tušil, že zamilovaný muž ťažko opúšťa svoju ženu, deti a rodinu a že sa mu nechce  trmácať  sa celý život po bojových poliach a vystavovať sa nebezpečiu kvôli sláve svojho cisára. Lenže…Našťastie žil v starovekom Ríme aj ktosi, kto vyznával a presadzoval iné hodnoty ako Klaudius II. Navyše prial láske a zamilovaným. Kňaz, lekár a neskôr svätec Valentín. Dokázal vzdorovať krutému vládcovi a tajne sobášil zamilované páry. To sa samozrejme donieslo ku Claudiovi, ktorý ho dal najskôr uväzniť. Valentín stihol v žalári liečiť uväznených kresťanov a údajne prinavrátil  zrak a sluch dcére žalárnika, do ktorej sa napokon zamiloval. A ako to už v dejinách ľudstva chodí, Valentín za svoju odvahu vzdorovať panovníkovi a žiť a konať podľa svojich morálnych zásad, zaplatil cenu najvyššiu. Bol za svoju „neposlušnosť“  14. februára popravený. Pred popravou ešte stihol svojej láske napísať odkaz: “Od Tvojho Valentína“. Traduje sa, že práve tu možno hľadať pôvod sviatku zamilovaných.

Často sa pôvod sviatku Sv. Valentína pripisuje anglosaským krajinám, či neprávom považuje za importovaný. Pravdou ale je, že má hlboké korene práve na území dnešnej Európy. Ale nech je to akokoľvek, sviatok zamilovaných je výborná príležitosť, ako milovanej osobe prejaviť svoje city slovne, alebo písomne, obdarovať ju, potešiť niečím zaujímavým a milým. Aj keď sa nám môžu zdať srdiečka, či vyhlásenia typu I love you banálne, vždy potešia. V dobe, keď sú ľudia viac agresívni a neprajní, či nenávistní, pekné slovo, alebo čin o to viac zahreje na duši. A tak sa nebojme prejaviť pozitívne city a urobme si z Valentína jeden z mnohých krásnych a nezabudnuteľných dní.

Takých je teraz, bohužiaľ, žalostne málo…

Lennie Maxx

Počet pozretí: 2997

Pridaj komentár