Žurnál

Ladies

Môže byť časopis inšpiráciou pre vznik vzoru látky? Zvláštna otázka, poviete si. Kreatívec vidí šancu všade. Naša dizajnérka Yvonne sa tentokrát nechala inšpirovať jedným z najvýznamnejších amerických časopisov Ladies Home Journal. Čím je tento časopis taký významný?

Ladie’s Home Journal vyšiel po prvýkrát 16. februára 1883 a sa stal celonárodným mesačníkom zameraným na ženské publikum. Rozhodne bol jedným z najvýznamnejších ženských časopisov 20. storočia v USA. Spájal ženy naprieč celými Štátmi a umožňoval komunikáciu medzi nimi. Časopis mal na začiatku dvadsiateho storočia priemerne 130 strán a obsahoval módu, poviedky, umenie, recepty, články o domácnosti a výchove detí. A samozrejme reklamy. Dostať do schránky Ladies Home Journal, alebo si zakúpiť najnovšie vydanie v rámci nákupu v supermarkete, priam stelesňovalo malú slávnosť. Postupom času dostali na stránkach časopisu priestor nielen banálne rady a články pre „žienky v domácnosti“, ale aj mnohé významné osobnosti a témy. Po grafickej stránke perfektne odzrkadľoval súčasné trendy a bol mimoriadne atraktívny. Na titulkách, ale aj vo vnútornom obsahu, sa objavovali najsilnejšie osobnosti ženského sveta – bristká kráľovná Alžbeta, Lady Diana, Michelle Obama, Jaqueline Kenedy, ale aj mnoho herečiek a umelkýň Elizabeth Taylor, Kate Winslet, Elen de Generes, Madonna, Sophia Loren, Jamie Lee Curtis a mnoho, mnoho ďalších.

A tak ako sa menila a upevňovala pozícia žien v spoločnosti, tak sa aj časopis stával významným nástrojom prezentácie pokrokovejších myšlienok. Svoj priestor tu dostali sociálne aktivistky, akými bola napríklad Jane Addamsová a mnohé ďalšie, na rad prichádzali i články prezentujúce významné osobnosti z rozličných sfér, napríklad architektúry. Diela a názory jedného z najvýraznejších osobností Franka Lloyda Wrighta patrili k častým témam a predmetom záujmu redaktorov časopisu. Ladie‘s Home Journal, ale ponúkal veľkorysý priestor najvýznamnejším spisovateľom Anne Tylerovej, Kurtovi Vonnegutovi, F.Scott Fitzgeraldovi, Johnovi Steinbeckovi a ďalším. Medzi ženami bol obľúbený aj pre vynikajúcu rubriku o zdraví. Zatiaľ čo televízia a iné médiá tejto téme venovali len povrchnú pozornosť Ladie’s Home Journal prinášal veľmi pokrokové informácie a rady napríklad o rakovine prsníka, ženských orgánov, zaoberal sa aj témou prečo je pravdepodobnosť infarktu u žien vyššia ako u mužov, prinášal zaujímavé informácie o  Alzheimerovej chorobe, analyzoval príčiny nárastu diabetu a mnohé ďalšie. Významné zdravotnícke témy tu dostávali rozsiahly priestor a kvalitnú, odborne podopretú žurnalistiku. Nebolo žiadnou výnimkou, že do redakcie prichádzali listy s poďakovaním a s konštatovaním, že vďaka informáciám v časopise, čitateľky včas zachytili zdravotnícky problém a začali ho riešiť.

Ladies‘ Home Journal, americký mesačník, bol jedným z najdlhšie pôsobiacich v USA a udával trendy v ženských časopisoch. I keď v roku 2016 zanikol, jeho významná a dlhá púť zanechala svoje pozitívne a pokrokové stopy v žurnalistike, ale aj v životoch miliónov amerických žien a mužov. O tom, že grafická stránka nijako nezaostávala za obsahom, sa stačí presvedčiť prelistovaním si niektorých čísel v jeho dlhodobej existencii. Niet sa prečo čudovať, že naša dizajnérka „vhupla“ trochu do minulosti a že ju oslovil aj tento kus histórie. Napokon ženy – to je večná inšpirácia a oku lahodiaca téma. A naše rúško Ladies je malým výletom do doby, ktorú sme neprežili, ale fascinuje nás…

Rúško Ladies       Rúško s názvom Ladies

Lennie Maxx

Foto Zdroj: New York Times-Public Domain,  Etsy, Lennie Maxx

Počet pozretí: 3007

Pridaj komentár